Opbrengstbelasting

De Belastingdienst Caribisch Nederland biedt de mogelijkheid om de aangifte en jaarrekening Opbrengstbelasting (OPB) online te doen via MijnCN.

Algemene informatie online aangifte

 • Voor het doen van aangifte, heeft u een account nodig. Heeft u nog geen account? Lees hier hoe u deze aanmaakt. 
 • Uw gegevens worden steeds opgeslagen wanneer u naar de volgende pagina gaat. Wanneer u tussentijds stopt, kunt u links in het menu de optie ‘opslaan’ kiezen. U kunt dan op een later tijdstip uw aangifte openen en verder gaan waar u gebleven bent.
 • U kunt uitleg krijgen over de in te vullen velden door op de gele vraagtekens te klikken.

Aangifte Opbrengstbelasting stap voor stap

 • Wanneer u met uw account bent ingelogd, klikt u onder ‘Gekoppelde Diensten’ op ‘Naar Opbrengstbelasting’ in het blok ‘Belastingdienst Caribisch Nederland’.
 • Klik links boven op aangifte.
 • Klik het juist jaar.
 • Klik achter het juiste tijdvak op ‘starten’.
 • Vink de twee checkboxen aan waarmee u verklaart de aangifte volledig en naar waarheid in te vullen. Klik vervolgens op ‘akkoord’.
 • Vul de velden in die voor u van toepassing zijn.
 • Controleer uw aangifte en klik op ‘Ondertekenen en verzenden’.
 • Er verschijnt een overzicht met daarin het te betalen of te ontvangen bedrag, uw betalingskenmerk en de bankgegevens van Belastingdienst Caribisch Nederland.
 • In het beginscherm kunt u uw ingediende aangifte downloaden of bekijken. U kunt de aangifte ook tussentijds opslaan en later verder verwerken.

Aanvulling of correctie online aangifte Opbrengstbelasting

 • Klik in het beginscherm achter het betreffende tijdvak op ‘corrigeren/aanvullen’.
 • Vink de twee checkboxen aan waarmee u verklaart de aangifte volledig en naar waarheid in te vullen. Klik vervolgens op ‘akkoord’.
 • Kies vervolgens voor ‘aanvulling’ of ‘correctie’ en klik op ‘akkoord’. Let op: bij een aanvulling blijft de eerdere aangifte bestaan. Bij een correctie komt de eerdere aangifte te vervallen.
 • Vul vervolgens de velden in die voor u van toepassing zijn en klik op ‘akkoord’.
 • De correctie/aanvulling vindt u terug op het beginscherm.

Jaarrekening Opbrengstbelasting stap voor stap

 • Wanneer u met uw account bent ingelogd, klikt u onder ‘Gekoppelde Diensten’ op ‘Naar Opbrengstbelasting’ in het blok ‘Belastingdienst Caribisch Nederland’.
 • Klik bij het juiste jaar op ‘starten’.
 • Vink de twee checkboxen aan waarmee u verklaart de aangifte volledig en naar waarheid in te vullen. Klik vervolgens op ‘akkoord’.
 • Vul de 8 velden (metadata) in.
 • Voeg uw jaarrekeningen en toebehorende stukken toe als bijlage.
 • Controleer uw de aangegeven informatie en klik op ‘Ondertekenen en verzenden’.
 • In het beginscherm kunt u uw ingediende jaarrekening downloaden of bekijken. U kunt de jaarrekening ook tussentijds opslaan en later verder verwerken.

Correctie online Jaarrekening Opbrengstbelasting

 • Klik in het beginscherm achter het betreffende jaar op ‘corrigeren’. Let op: Bij een correctie komt de eerdere  metadata en jaarrekening te vervallen.
 • Vink de twee checkboxen aan waarmee u verklaart de jaarrekening volledig en naar waarheid in te vullen. Klik vervolgens op ‘akkoord’.
 • Vul de 8 velden (metadata) in.
 • Voeg uw jaarrekeningen en toebehorende stukken toe als bijlage.
 • Controleer de aangegeven informatie en klik op ‘Ondertekenen en verzenden’.
 • In het beginscherm kunt u uw ingediende metadata en jaarrekening  downloaden of bekijken. U kunt de jaarrekening ook tussentijds opslaan en later verder verwerken.

Meer informatie

Heeft u vragen over het systeem? Bekijk dan de meest gestelde vragen en antwoorden of gebruik de zoekfunctie rechtsboven in het scherm. Heeft u inhoudelijke vragen over het doen van aangifte of indienen van de jaarrekening? Ga naar www.belastingdienst-cn.nl.