Loonheffing/Verzamelloonstaat

De Belastingdienst Caribisch Nederland biedt de mogelijkheid om online aangifte Loonheffing (LH) te doen via MijnCN. Ook kunt u online terecht voor een correctie of een aanvulling op uw aangifte. Daarnaast is het mogelijk om de verzamelloonstaat (VZLS) in te dienen via MijnCN. Onderstaande informatie kan u helpen bij het doen van uw aangifte.

Algemene informatie online aangifte en VZLS

 • Voor het doen van aangifte, heeft u een account nodig. Heeft u nog geen account? Lees dan hier hoe u deze aanmaakt. 
 • Uw gegevens worden steeds opgeslagen wanneer u naar de volgende pagina gaat. Wanneer u tussentijds stopt, kunt u links in het menu de optie ‘opslaan’ kiezen. U kunt dan op een later tijdstip uw aangifte openen en verder gaan waar u gebleven bent.
 • U kunt uitleg krijgen over de in te vullen velden door op de gele vraagtekens te klikken

Aangifte loonheffing stap voor stap

 • Wanneer u met uw account bent ingelogd, klikt u onder ‘Gekoppelde Diensten’ op ‘Naar loonheffing (LH)’ in het blok ‘Belastingdienst Caribisch Nederland’.
 • Klik op ‘starten’ achter het juiste tijdvak.
 • Vink de twee checkboxen aan waarmee u verklaart de aangifte volledig en naar waarheid in te vullen. Klik vervolgens op ‘akkoord’.
 • Vul de velden in die voor u van toepassing zijn en klik op ‘akkoord’.
 • Controleer uw aangifte en klik op ‘ondertekenen en verzenden’.
 • Er verschijnt een overzicht met daarin het te betalen bedrag, uw betalingskenmerk en de bankgegevens van Belastingdienst Caribisch Nederland.
 • In het beginscherm kunt u uw ingediende aangifte downloaden of bekijken. U kunt de aangifte ook tussentijds opslaan en later verder verwerken.

Aanvulling of correctie online aangifte loonheffing

 • Klik in het beginscherm achter het betreffende tijdvak op ‘corrigeren/aanvullen’.
 • Vink de twee checkboxen aan waarmee u verklaart de aangifte volledig en naar waarheid in te vullen. Klik vervolgens op ‘akkoord’.
 • Kies vervolgens voor ‘aanvulling’ of ‘correctie’ en klik op ‘akkoord’. Let op: bij een aanvulling blijft de eerdere aangifte bestaan. Bij een correctie komt de eerdere aangifte te vervallen.
 • Vul vervolgens de velden in die voor u van toepassing zijn en klik op ‘akkoord’.
 • De correctie/aanvulling vindt u terug op het beginscherm.

Meer informatie

Heeft u vragen over het systeem? Bekijk dan de meest gestelde vragen en antwoorden of gebruik de zoekfunctie rechtsboven. Heeft u inhoudelijke vragen over het doen van aangifte of VZLS? Ga naar www.belastingdienst-cn.nl.