Toegankelijkheidsonderzoek MijnCN.nl - mei 2021

Het toegankelijkheidsonderzoek laat zien in hoeverre de website MijnCN.nl op het moment van het onderzoek voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1, niveau AA). U kunt het rapport downloaden.

Doel van richtlijn voor toegankelijkheid websites

Als de richtlijn voor toegankelijkheid van websites juist wordt nageleefd, zijn websites goed te gebruiken voor mensen met een beperking, zoals (kleuren)blinden of slechtzienden.