Privacy

MijnCN gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Waarom worden persoonsgegevens verwerkt?

MijnCN gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk bij:

  • Aanvraag en/of activering van uw account
  • Gebruik van uw account
  • Verstrekken van benodigde persoonsgegevens aan gekoppelde diensten van MijnCN
  • Gebruikersondersteuning
  • Verstrekken van persoonsgegevens ingevolge een wettelijke verplichting

Beveiligen Persoonsgegevens

MijnCN voldoet technisch en functioneel aan de eisen die gesteld worden aan het beveiligen van uw gegevens. Ook de vraagafhandeling is zo ingericht dat alleen de noodzakelijke medewerkers toegang hebben tot de gegevens.

Uw rechten

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de omschreven doeleinden. U heeft rechten ten aanzien van de verwerking van deze gegevens:

  • Recht om te weten of wij persoonsgegevens van u verwerken en het recht op inzagen in uw persoonsgegevens
  • Recht om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of de verwerking ervan te beperken, rekening houdende met de hiervoor omschreven doeleinden
  • Recht om uw persoonsgegevens te verwijderen, bijvoorbeeld als deze gegevns niet langer nodig zijn voor de hiervoor omschreven doeleinde.
  • Recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens met uw specifieke situatie verband houdende redenen.

Als gebruiker van MijnCN kunt u uw gegevens inzien en aanpassen door in te loggen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze regels worden ook uw rechten beschreven met betrekking tot uw persoonsgegevens.