Toegankelijkheid

MijnCN wil dat iedereen de informatie op deze website begrijpt en kan gebruiken. Daarom blijven we werken aan verbeteringen van de site. In onze toegankelijkheidsverklaring vindt u de status van de website. 

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in de Europese richtlijn en internationale standaard EN 301 549/WCAG 2.1 en daarvoor verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring

De toegankelijkheidsverklaring van MijnCN is opgesteld op 25 mei 2021 en geldt voor de website: MijnCN.nl.

De website voldoet bijna aan de gestelde eisen. We streven ernaar dat onze digitale informatie en dienstverlening toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk mensen. Ook als ze een beperking of bepaalde voorkeuren hebben. In de uitgebreide toegankelijkheidsverklaring van MijnCN.nl kunt u precies zien hoe toegankelijk onze website is. Daar staat ook welke maatregelen wij nemen om aan onze plicht te voldoen.

Lees het toegankelijkheidsonderzoek WCAG 2.1, uitgevoerd door Stichting Accessibility op 2 mei 2021.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Laat het ons weten door te mailen naar rcncommunicatie@rijksdienstcn.com.

Andere toegankelijkheidsonderzoeken

Lees het toegankelijkheidsonderzoek WCAG 2.1, niveau AA (Android)

Lees het toegankelijkheidsonderzoek WCAG 2.1, niveau AA (iOS)