Toegankelijkheid

MijnCN wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Daarom werken we hard aan het digitoegankelijk maken van onze website. In onze toegankelijkheidsverklaring kunt u de status vinden.  

Webrichtlijnen

De Rijksoverheid besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Om dit mogelijk te maken, past de Rijksoverheid onder meer de Webrichtlijnen versie 2 toe. De Webrichtlijnen staan op de lijst met verplichte open standaarden van het Forum Standaardisatie. Overheidsorganisaties moeten de standaarden op deze lijst toepassen of op een transparante manier verantwoorden.

Platform Rijksoverheid Online

De website van de Rijksdienst Caribisch Nederland gebruikt een gemeenschappelijke infrastructuur (Platform Rijksoverheid Online) die aan de functioneel-technisch eisen van de webrichtlijnen voldoet. Daarnaast zijn er eisen binnen de webrichtlijnen die gaan over de redactionele aspecten van de website.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Laat het ons weten door te mailen naar rcncommunicatie@rijksdienstcn.com.