Verantwoording Webrichtlijnen

MijnCN.nl voldoet over het algemeen aan versie 2 van de Webrichtlijnen (WRv2).

Informatie en klachten over toegankelijkheid MijnCN.nl

Ervaart u MijnCN.nl (op onderdelen) als minder toegankelijk? Of heeft u tips of opmerkingen over toegankelijkheid? Laat het ons weten door te mailen naar rcncommunicatie@rijksdienstcn.com.

MijnCN.nl verhelpt een eventuele verminderde toegankelijkheid zo snel mogelijk. In specifieke situaties zoekt MijnCN.nl naar een passende oplossing. 

Onderdelen waarop MijnCN.nl niet volledig voldoet aan de Webrichtlijnen

Op de volgende onderdelen kan het voorkomen dat MijnCN.nl niet voor 100% aan de Webrichtlijnen voldoet.

Pdf's

 • Specificatie
  Pdf-documenten op MijnCN.nl.
 • Oorzaak
  De Webrichtlijnen stellen zeer hoge eisen aan pdf-bestanden. Diverse partijen leveren pdf’s aan voor MijnCN.nl. Niet iedereen beschikt over de specifieke kennis om een pdf te maken volgens de Webrichtlijnen. Daardoor kan Rijksdienstcn.com niet garanderen dat alle pdf’s op de site aan de Webrichtlijnen voldoen.
 • Gevolg
  MijnCN.nl meent afwijking van de norm voldoende te hebben opgelost door een goed alternatief aan te bieden.
 • Alternatieven
  Als oplossing voor het probleem hanteert MijnCN.nl een set met minimale eisen voor pdf’s op de website. Uitgangspunt blijft om pdf’s te publiceren die helemaal aan de Webrichtlijnen voldoen. Maar MijnCN.nl accepteert voorlopig ook pdf’s die aan de volgende eisen voldoen: de indeling is PDF/A-1a of PDF/UA-1, de tekst moet selecteerbaar en kopieerbaar zijn, de pdf bevat geen gescande documenten, de pdf bevat geen persoonlijke gegevens en het juiste departement staat in de metadata.
 • Maatregelen
  MijnCN.nl stelt strenge eisen aan nieuwe pdf’s. De pdf’s moeten minimaal voldoen aan de eisen onder 'Alternatieven'.
 • Planning
  De strenge minimale eisen aan nieuwe pdf’s zijn reeds geldig.

Video

 • Specificatie
  Soms worden video’s voor MijnCN.nl aangeleverd door partijen waar de Rijksoverheid geen overeenkomst mee heeft (incidentele leveranciers). Een klein deel van die video’s voldoet bij plaatsing nog niet aan de Webrichtlijnen. Bijvoorbeeld doordat de ondertiteling later wordt toegevoegd. Alle video’s van vaste leveranciers voldoen direct.
 • Oorzaak
  Deze video’s gaan vaak over nieuwsfeiten en verliezen snel hun actualiteitswaarde. Daarom wil MijnCN.nl publicatie niet uitstellen totdat de video’s wel aan de Webrichtlijnen voldoen.
 • Gevolg
  Sommige bezoekers van MijnCN.nl kunnen de video niet of niet goed gebruiken.
 • Alternatieven
  MijnCN.nl biedt geen alternatieven voor deze onvolkomenheden, maar probeert het probleem binnen enkele dagen op te lossen.
 • Maatregelen
  MijnCN.nl wil dat video’s bij publicatie op de website direct voldoen aan de Webrichtlijnen. Het standaard verwerken en aanleveren van video’s volgens de Webrichtlijnen is onderdeel van de afspraken die de rijksoverheid heeft gemaakt met haar vaste leveranciers. Video’s die worden aangeleverd door andere leveranciers, voldoen uiterlijk de volgende werkdag aan de Webrichtlijnen.
 • Planning
  MijnCN.nl werkt voortdurend aan het voor iedereen toegankelijk maken en houden van video’s. Vaste leveranciers zijn verplicht om video’s aan te leveren conform de Webrichtlijnen.