Toepassing Webrichtlijnen

Toepassing van de Webrichtlijnen zorgt voor functioneel, technisch en redactioneel goede websites die voor iedereen toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld voor blinde en slechtziende gebruikers en voor gebruikers met oude of juist moderne (mobiele) computers. 

Hoe past MijnCN.nl de Webrichtlijnen toe?

  • Toepassing van de Webrichtlijnen is een vast onderdeel binnen de werkprocessen (zowel voor redactie, beheer als doorontwikkeling van de site).
  • Bedrijven die voor de overheid opdrachten uitvoeren, zijn verplicht om de Webrichtlijnen toe te passen.

  • Medewerkers beschikken over kennis en vaardigheden om de Webrichtlijnen goed toe te passen. De benodigde werkinstructies (handboeken) zijn compleet en actueel.

  • Redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) toegankelijk te maken. Een voorbeeld is de taaltool, die redacteuren helpt om teksten begrijpelijk te maken. Dit jaar komt er ook een tool die redacteuren helpt bij het voldoen aan de Webrichtlijnen.