Controle op Webrichtlijnen

Een goed controlesysteem is onmisbaar om een site te laten voldoen aan de Webrichtlijnen.

Hoe bewaakt MijnCN.nl naleving van de Webrichtlijnen?

  • Onafhankelijke deskundigen toetsen een aantal malen per jaar (onderdelen van) deze website op toegankelijkheid en bouwkwaliteit. Komen uit controles knelpunten naar voren? Dan lost MijnCN.nl deze duurzaam op.
  • MijnCN.nl laat de Audit Dienst Rijk (ADR) beoordelen of de processen goed zijn ingericht. ‘Goed’ in de betekenis van: op een manier die naleving van de Webrichtlijnen zo veel mogelijk ondersteunt.
  • Een testprogramma (de ‘Webrichtlijnenmonitor’) test elk kwartaal in hoeverre deze website de Webrichtlijnen naleeft. De Webrichtlijnenmonitor wordt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gemaakt en onderhouden.
  • De redactie toetst alle content voor publicatie op toegankelijkheid. Ook voert de redactie projectmatig tussentijdse controles uit op de content.